Kategorier

Är du vaken?

Det här klippet är hämtat från en predikan av Daniel Norén i Göteborgs...