Det finns flera goda skäl att tro på att Jesus faktiskt uppstod från de döda. I videon presenterar vi fyra argument utifrån historiska fakta.

Klicka här för att se videons manus

Många tror att Jesu uppståndelse bara är påhittad, men det finns goda historiska skäl att tro på att det faktiskt har skett på riktigt. Här är fyra historiska fakta som pekar på att Jesus faktiskt har uppstått från de döda.

  1. Evangelierna berättar att Jesus var begraven i Josef av Arimateas familjegrav. Vi kan veta att det här inte är påhittat, eftersom människorna som levde på den tiden enkelt kunde undersöka om det var sant genom att helt enkelt gå till Jesu grav. Om de kristna hade hittat på Jesu begravning så hade lögnen lätt kunnat avslöjas och då skulle den kristna rörelsen dött ut. Men i historien kan vi däremot se att alla, även motståndarna till den kristna tron, höll med om att Jesus hade begravts, och därmed måste det stämma. Men Jesus stannade inte kvar i graven…
  2. De första kristna började proklamera att Han hade uppstått, och även att de hade träffat Honom. Vi kan vara säkra på att graven faktiskt var tom, eftersom de judiska ledarna annars bara kunde ha  hänvisat människor till Jesu döda kropp i graven, och på så sätt röja hela den kristna rörelsen ur vägen. Men istället visar de historiska källorna att de judiska ledarna anklagade Jesu lärjungar för att ha stulit kroppen. Därmed har vi även vittnesbörd från kristendomens fiender – de judiska ledarna – att graven var tom. Det är också osannolikt att lärjungarna skulle ha stulit Jesu kropp eller ljugit om att de hade träffat den uppståndne Jesus. Varför?
  3. Därför att de var villiga att förföljs, torteras och dö för sitt vittnesbörd. Människor är inte villiga att genomlida förföljelse och död för lögner de har hittat på. Lärjungarnas hängivenhet visar därför att de var fullt övertygade om att de faktiskt hade träffat den uppståndne Jesus. Men inte bara det…
  4. Uppståndelsen var så verklig att den lyckades övertyga till och med skeptiker och fiender. Till exempel blev farisén Saulus av Tarsus, som från början förföljde kristna, så övertygad att han hade träffat den uppståndne Jesus att han gav upp allt, till och med sitt liv, för att proklamera uppståndelsen. Händelsen var så verklig att den även lyckades övertyga Jakob, Jesu halvbror, som från början inte trodde på Jesus, att hans bror Jesus är Gud själv.

På grund av allt detta kan vi tryggt lita på att uppståndelsen är en händelse som faktiskt ägt rum på riktigt; vi kan vara säkra på att Jesus har blivit upphöjd som herre och kung över hela sin skapelse.