Islams profet Mohammed, påstod sig predika samma budskap som Jeus. Men här har vi sju skillnader som visar att det inte stämmer!

Klicka här för att se videons manus

Islams profet, Muhammed, påstod sig vara Guds sista profet till världen. Han påstod sig predika samma budskap som de profeter som blivit utsända innan honom, däribland Jesus. Fast detta stämmer inte. Här är sju skillnader mellan det budskap som Muhammed förkunnade och det som Jesus förkunnade

  1. Medan Jesus upprepade gånger sa att Gud är en Fader och att de troende är Hans barn, så sa Muhammed att ingen människa är Guds barn (sura 5:18), utan vi endast är Guds slavar (sura 19:93).
  2. Jesus sa att Guds rike inte är ett världsligt rike (Joh 18:26) medan Muhammeds lära är en sociopolitisk religion som ska prägla hela samhället.
  3. Jesus uppmanade sina anhängare att lägga undan svärdet (matt 26:52), älska sina fiender och inte besvara ondska med våld (Lukas 6:27-36). Muhammed var däremot en krigsherre som deltog i flera strider och uppmanade även sina anhängare att strida (Sura 9:29). Till exempel beordrade Muhammed halshuggningen av cirka 700 judiska män av stammen Banu Qurayzah (Abu Dawud 4390).
  4. Varje gång Jesus talade om äktenskap så beskrev Han det som relationen mellan en enda man och en enda kvinna (Matt 19:4–5). Muhammed var däremot en polygamist som hade elva fruar, varav en var en sexårig flicka vid namn Aisha, och han tillät sina anhängare att ha upp till fyra fruar (sura 4:3).
  5. Jesus förbjöd sina anhängare att titta på andra kvinnor med lust (Matt 5:28-29) medan Muhammed tillät sina anhängare ha sexuellt umgänge med kvinnliga slavar och krigsbyten (Sura 23:5–6 och 70:30).
  6. Jesus förbjöd sina anhängare att placera sig över andra människor och uppmanade dem att betrakta sig själva som tjänare till andra människor (Lukas 22:24-26). Muhammed däremot var en slavägare och sålde själv slavar (Bukhari 5:541:344).
  7. Jesus ödmjukade sig ändra till döden på korset. Han gav upp sitt eget liv för att rädda sina fienders. Mohammed tog sina fienders liv, och till och med på sin dödsbädd bad Muhammed om Guds förbannelse över judar och kristna (Sahih Muslim 529).

De här är sju punkterna bara ett axplock av alla de skillnader som finns mellan Jesus och Mohammed. Kom ihåg, Muhammed påstod sig predika samma budskap som alla profeter som kommit innan honom. Men de här punkterna är tillräckligt för att vi utan tvekan ska kunna konstatera att Jesus och Muhammed inte trodde på samma Gud och att de inte predikade samma budskap.