Ateister* påstår ofta att de inte har en tro, och därmed ingen ståndpunkt att försvara. Stämmer det?

Klicka här för att läsa videons manus

Ateister* påstår att de inte har en tro. Därför säger de ibland att de inte har en ståndpunkt som de behöver försvara. Stämmer det här? Nej. Ateister har en tro precis som kristna. Till exempel:

  • Medan kristna tror att en allsmäktig och personlig Gud skapade världen för ett syfte, så tror ateister att universum skapades ur ingenting utan anledning.
  • Medan kristna tror att en intelligent Gud skapade alla matematiska lagar som styr universum, så tror ateister att fysikens lagar antingen bara råkade vara så perfekt justerade som de är, eller att de är det av en okänd anledning som inte har med Gud att göra.
  • Medan kristna tror att människor har en rationell själ, så tror ateister att det är molekyler och kemiska reaktioner i hjärnan som skapar abstrakta tankar. De tror alltså att materiella objekt som atomer, kan skapa immateriella fenomen som tankar.

Har ateister några bevis för sin position? Nej, det har de inte, allt de har en tro. Och vi kristna har all rätt att fråga vad de baserar sin tro på; om de har bevis eller inte på att det inte finns en Gud; att universum råkade uppstå ur ingenting utan anledning; med perfekta matematiska lagar; att materia kan skapa abstrakta immateriella fenomen, osv. Såvida ateister inte kan visa upp bevis för sin ståndpunkt, har vi kristna all rätt att kalla ateism för en tro.

* Vi likställer här ateism med naturalism då majoriteten av ateister är naturalister.