Den Helige Ande, är det bara en kraft eller är Han en person?

Klicka här för att se videons manus

Manus:

Att vara en person innebär att man har ett intellekt, en vilja, känslor och självmedvetenhet. Om Bibeln säger att Den Helige Ande har dessa egenskaper, då kan vi veta att Han är en person, och inte bara en Guds kraft som vissa tror.

I Johannes 16:13-14, 1 Kor 2:13 och Lukas 12:12 står det att Den Helige Ande undervisar människor. Alltså har Anden ett intellekt. En opersonlig kraft inte kan ju undervisa någon.

I 1 Kor 12:11 läser vi att Den Helige Ande har en vilja.

I Jesaja 63:10 och Efesierbrevet 4:30 kan vi läsa att Den Helige Ande har känslor. Och i Romarbrevet 15:30 kan vi även läsa att Den Helige Ande kan älska. Krafter kan inte ha sådana känslor. Även detta visar att Anden är en person.

I Apostlagärningarna 13:2 står det: När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” (Se även Apg 10:19-20). Här ser vi Den Helige Ande tala om sig själv och referera till sig själv. Detta visar att Anden är självmedveten. Krafter kan ju inte tala överhuvudtaget, men det kan personer.

Vi kan dra slutsatsen att Bibeln tydligt säger att Den Helige Ande är en person. Den som förnekar detta och säger att Anden bara är en kraft förnekar Gud själv. Låt oss alltid komma ihåg att Den Helige Anden är Gud med oss och Han måste äras för Den Han är.