Den Helige Ande beskrivs som en person i Bibeln, men kan man verkligen säga att Han är Gud?

Klicka här för att läsa videons manus

Manus

Den Helige Ande spelar en central roll i Bibeln. Vi kan läsa att Anden är en person, distinkt från Fadern och Sonen. Men kan man verkligen kalla Anden för Gud?

I Apg kap. 5 talar Petrus om att ljuga för Den Helige Ande. Han betonar allvaret i det och säger att det inte handlar om att ljuga för människor, utan om att ljuga för Gud. Petrus använder alltså Den Helige Ande och Gud synonymt.

Men det här är inte den enda anledningen att tro att Anden är Gud. Det finns mängder av egenskaper och attribut som bara Gud har. Det finns också många verk och gärningar som bara Gud kan utföra. Låt oss gå igenom Bibeln och se att den tillskriver Den Helige Ande just sådana egenskaper och gärningar.

  1. Endast Gud, ingen annan, har skapat himmel och jord. Redan i Bibelns andra vers läser vi att Anden var närvarande i begynnelsen. Även Ps 33:6 talar om Andens roll i skapelsen.
  2. När en människa blir frälst av Gud, är det Den Helige Ande som är verksam i alla delar av frälsningen: Anden överbevisar om synd (Joh 16:8); pånyttfödelse (John 3:5, Tit 3:5); tas upp som Guds barn (Rom 8:15, Gal 4:6); bekänner att Jesus är Herren (1 Kor 12:3)
  3. Att Den Helige Ande är evig, och därmed icke-skapad, får vi veta i Hebr 9:14
  4. I Ps 139:7-10 ser vi att Anden är allestädes närvarande, vilket är en egenskap som bara Gud har.
  5. Allvetande, en annan av Guds egenskaper, tillskrivs Anden i 1 Kor 2:10.
  6. Gud ger liv (se Joh 5:21) och det gör också Anden (Joh 6:63).

Om nu skapelsen och frälsningen är Andens verk; om Han även är allestädes närvarande, allvetande, evig och livgivande, då kan vi inte annat än att dra slutsatsen att Den Helige Ande är Gud.