Läser du oftast i Nya testamentet? Eller ägnar du mest tid åt det gamla? Vilken del av Bibeln är egentligen viktigast? Gud har gett oss allt det som står i Bibeln. Då måste vi uppskatta alla delar som Guds ord, utan att plocka bort, försumma eller nedvärdera någon del.

Klicka här för att se videons manus

Bibeln är Guds ord. Han har uppenbarat det för mänskligheten bit för bit under en period på många hundratals år. Tillsammans talar alla delarna i Bibeln om vem Gud är, vilka vi är, hur Gud agerar med sin skapelse och hur vi ska agera i hans skapelse för att Hans vilja ske. Vissa delar i Bibeln gillar vi att läsa ofta, för de ger oss uppmuntran, hopp för framtiden och inre frid. Andra delar kan kännas avlägsna, tråkiga, eller rent av konstiga. Men om man plockar bort någon del av Bibeln förlorar man något av uppenbarelsen som Gud vill att vi ska få ta del av.

GT talar bland annat om Guds karaktär, skapelsen, fallet och löftet om en återupprättad skapelse.Men den som läser GT från pärm till pärm får känslan av att historien saknar ett slut, den når aldrig sitt klimax. NT är den nödvändiga avslutningen på historien, utan den delen är Bibeln inte komplett. På samma sätt vore Bibeln inte heller komplett utan GT, eftersom NT gång på gång bygger på, citerar från, hänvisar till och förutsätter det som står i GT. Den som läser NT från pärm till pärm kan inte förstå vad som menas med ord som Messias, Människosonen, Offerlammet osv, om man inte har läst GT.

De två testamentena kompletterar varandra, utan den ena blir den andra ofullständig och otillräcklig för att förklara vem Gud egentligen är, Hans karaktär och person, skapelsens syfte och meningen med våra liv. Alltså måste vi uppskatta båda testamentena som Guds ord. Den som plockar bort eller nedvärderar vissa delar av Guds ord till förmån för andra, vanärar Guds uppenbarelse och hindrar sig själv från att på riktigt lära känna Gud sådan som Han är.