Är Jesus den enda vägen en människa kan bli frälst? Är inte det orättvist av Gud?

 

Klicka här för att läsa videons manus

Är Jesus den enda vägen till frälsning? Ja, Bibeln är väldigt tydlig med det. Jesus själv säger i Johannes 14:6: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Jesu lärjungar säger i Apostlagärningarna 4:12: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.”

Ingen annan än Jesus kan försona människor med Gud så att de får erfara Guds kärlek istället för Hans dom. Varken goda gärningar, religiösa ritualer, meditation, självplågeri eller något annat kan frälsa. Enda sättet för en människa att bli frälst är genom att omvända sig från sina synder och tro på Jesus.

Nu kanske du anser att detta är orättvist. Men det finns två saker du måste ha i åtanke. För det första måste vi förstå att ingen människa förtjänar Guds frälsning. Gud vore alltigenom rättvis och god även om Han straffade alla människor för deras ondska. 

För det andra måste vi veta att alla människor på jorden har möjlighet att bli frälsta. Paulus säger i Apostlagärningarna 17:26-30 att Gud är nära alla människor och om de omvänder sig och söker Honom kommer Gud att låta sig finnas. Och i Romarbrevet 10:13 säger Paulus att alla som åkallar Herrens namn kommer att bli frälsta. Med andra ord, alla människor, oavsett var på jorden de är, som hellre vill ha Gud än sina synder och därför väljer att omvända sig från sina synder och söka Gud och ropa ut till Honom, de kommer att finna Honom. På ett eller annat sätt kommer Gud uppenbara sanningen för dem och rädda dem från mörkrets välde genom sin Son Jesus. 

Gud är alltså inte orättvis, Han är helt rättvis om Han dömer människor men Han är också nåderik eftersom Han erbjuder dem frälsning. Paulus fortsätter i Romarbrevet 10 med att betona vikten av evangelisation. Det är viktigt att vi kristna går ut och berättar för alla att de kan bli frälsta om de omvänder sig och tror på Jesus. 

Gud erbjuder sin frälsning åt alla människor. Men den är endast genom Jesus Kristus.