Är historien om att Jesus dog och uppstod efter tre dagar bara en kopia av tidigare myter om gudar från andra religioner?

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Ett vanligt påstående bland ateister på Internet är att historien om Jesus är kopierad från myter om andra gudar, som till exempel Mithras, Dionysos, Osiris. Attis och Krishna. Tyvärr är det alldeles för många som accepterar grundlösa påståenden som de här utan att ta reda på om de faktiskt är sanna eller inte. Om man studerar berättelserna om de här gudarna utifrån riktiga, akademiska källor, och inte bara från populära websidor, då ser man att historien om Jesus inte alls är lik andra myter.

Det finns till exempel flera ateister som menar att de här gudarna dödades och uppstod efter tre dagar, precis som Jesus, men den som undersöker de pålitliga källorna finner att…

… Mithras aldrig dog. Då kan han ju inte heller ha uppstått.

… Dionysos blev slaktad och uppskuren i småbitar, men fick sedan nytt liv för att hans hjärta fortfarande var helt. Inte likt historien om Jesus på något sätt.

… Osiris blev uppskuren i 14 bitar av sin bror. Han blev ihopsatt av sin syster och älskarinna Isis och sedan blev han avgrundens gud.

… Attis kastrerar sig själv och förblöder i en skog och blir sedan ett träd i skogen. Det kan väl knappast kallas för uppståndelse?

… Krishna blev skjuten av en jägare som trodde att Krishnas fot var ett rådjur. Och Han uppstod aldrig som Jesus gjorde.

En gudaberättelse som de här kan skilja sig åt mellan olika källor, men en sak är säker, det finns ingen variant av de berättelser som är skrivna innan kristendomen, som är lik historien om Jesus. Våra ateistiska vänner måste lära sig vara mer skeptiska och inte bara svälja alla anti-kristna påståenden som de hör eller läser på internet. Även ateistiska akademiker som forskar om Jesus anser att påståendet att Jesus är kopierad från tidigare myter bara är ett ogrundat påhitt. 

Historien om Jesu uppståndelse skiljer sig framför allt från alla andra myter eftersom de är påhittade, medan Jesu seger över döden är en historisk händelse som bevittnades av massor av människor och som än idag radikalt förändrar människors liv.