Kämpar du med tvivel? Vi hoppas den här videon kan bli en hjälp för dig som brottas med tvivel på Gud.

Klicka här för att se videons manus

Det finns många anledningar till varför man kan börja tvivla på att Gud finns. Det som är gemensamt för alla dem är att de bygger på missförstånd om hurdan Gud är. När vi sätter upp felaktiga förväntningar på hur Gud ska agera, så börjar vi tvivla på Honom när vi ser att Han inte lever upp till våra förväntningar.

Om vi istället levde närmare Gud, kände Honom bättre och förstod mer av Hans vilja, då skulle vi inte bli förvånade när vi ser hur Gud agerar. För att uppnå det måste vi växa i helgelse, separera oss mer från världen och de saker i världen som tar bort vårt fokus från Gud. Så, var mer radikal i att leva för Jesus och tillbringa mer tid med att lära känna Gud och förstå vem Han är, genom bön och bibelläsning!

Just nu finns det många kristna i världen som arbetar hårt för Guds rike trots att de lider förföljelse och svårigheter. Men de börjar inte tvivla bara för att de får utstå lidanden. De har insett att Gud inte har lovat oss befrielse från lidande i världen, snarare tvärtom! Väldigt ofta säger Bibeln att kristna kommer att genomgå lidande. Vi kan ta till vara på lidandet genom att använda det för att växa i helgelse och kännedom om Gud. 

Om vi vill uppleva Guds närvaro, låt oss då växa i självförnekelse och leva med radikal kärlek för Gud och vår nästa.