Visste du att Bibeln säger, på flera ställen, ”Det finns ingen Gud”? Det är faktiskt sant! Känns det som om det inte stämmer? Se videon så får du se varför!

Klicka här för att se videon manus

Bibeln säger på flera ställen: “Det finns ingen Gud”. Vi kan alltså strunta i att be till Honom eller gå till kyrkan, eftersom han inte finns. Vi kan lika gärna ta och bli ateister! Amen. 

Men vänta nu, det här känns inte helt rätt. I Psaltaren står det faktiskt: “Dåren säger i sitt hjärta: Det finns ingen Gud”. Jaha! Så det var dåren som sa det? Då stämmer det ju inte! Vi kan ju inte lita på dåren.

Här ser vi vikten av att läsa Bibelverser i sitt sammanhang. En mening kan tyckas säga något, men de meningar som står innan och efter kan visa oss att den egentligen har en annan innebörd. På samma sätt kan orden “Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.” från Lukas kap 3 användas för att uppmuntra oss att tillbe vår Himmelske Far som försörjer sina barn med allt de behöver, ända tills man inser att orden i sitt sammanhang faktiskt är en frestande lögn från Satan!

Varje del av Bibeln har ett budskap till oss, det finns en anledning till varför just den skrivits ned. Varje text har ett syfte och en mening. Men utan sammanhanget, kontexten, kan den meningen försvinna. Därför kan det ibland, men självklart inte alltid, vara farligt att bara läsa enstaka verser. Istället borde vi uppmuntra varandra att läsa längre texter, stycken eller kapitel i våra gudstjänster, bibelstudier, familjeandakter och personliga bibelläsning. Eller varför inte till och med läsa hela böcker i ett streck? Det var ju så texterna lästes från första början!

Låt oss söka efter varje bibeltexts sanna mening så att vi, enligt Kolosserbrevet 1:9 “skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, men all andlig vishet och insikt.”