Bibeln är vår högsta auktoritet. Redan Jesus och Hans lärjungar undervisade att Bibeln är inspirerad av Gud, pålitlig och tillräcklig för att forma oss enligt Guds vilja.

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

Kristna säger att Bibeln är Guds inspirerade, trovärdiga och tillräckliga ord till oss.  Och det här är inte nån ny lära, utan något som redan Jesus och hans lärjungar undervisade.

I 2 Pet 1:20-21 skriver Petrus att skriften kommer från Gud och inte från människor. Det här brukar kallas för Bibelns ”inspiration”: Hur den helige Ande har lett människor att skriva ned Guds budskap till världen, även om författarnas bakgrund och kultur har färgat textens stil.

I 2 Tim 3:16-17 skriver Paulus också att skriften kommer från Gud, men även att den är nyttig för att göra oss fullt färdiga och utrustade. Även om du inte har någon teologisk utbildning eller hör Andens personliga tilltal, så är Bibeln fullt tillräcklig för att forma dig till en färdig gudsmänniska.

I Matt 22:23-33 blir Jesus konfronterad av några sadducéer som ställer en fråga om äktenskapet. Jesus svarar med att säga ”Ni tar fel, för ni förstår varken Skriften eller Guds makt”. Han fortsätter med att citera andra Mosebok och säga ”har ni inte läst vad Gud har sagt er?”.

Jesus förväntar sig att vi kan studera skriften och genom den få svar på våra frågor, vishet och kunskap. Han påstår att de ord som Gud talade till Mose för tusentals år sedan är riktade även till människor i Hans egen tid. Allt som Gud har talat genom hela historien är relevant för oss, oavsett hur länge sedan det skrevs.

Så, Petrus säger att hela skriften är inspirerad av Gud. Paulus säger att Skriften är nyttig till att göra oss fullt färdiga. Jesus säger att skriften är något som Gud talar till oss.

Om nu Petrus, den störste lärjungen, Paulus, den störste aposteln, och Jesus, den största människan, alla trodde på att Skriften kommer från Gud; att den är pålitlig och tillräcklig för att undervisa oss; och att den är riktad till alla människor, då borde vi också tro på det.

Det är därför vi kristna betraktar Bibeln som vår högsta auktoritet på alla områden i vår tro.