Gamla testamentet är fyllt med skuggbilder av Jesus. Texter som kan tyckas vara tråkiga att läsa väcks till liv när man ser parallellerna och kopplingarna till nya testamentet och Jesus.

Klicka här för att se videons manus

Manus:

I 1 Hebr 10:1 står det ”Lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. ” Och Kol 2:16-17 säger: ”Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus.”

Gamla testamentet innehåller, förutom historiska berättelser, många regler om mat och dryck, om högtider, offerritualer och mycket mer. De här sakerna kan i sig själva kännas konstiga, men de blir lättare att läsa när man inser att de är “skuggor” av Jesus. 

När man ser på en skugga kan man urskilja flera detaljer hos föremålet som kastar skuggan. Man kan till exempel se form och storlek. Skuggan är inte otydlig, den ger oss mycket information, men det som kastar skuggan är ännu tydligare och ger mycket mer information. Man kan till exempel se färg och textur.

Allting i GT (lagar, berättelser, personer, platser, sånger) är fullt av skuggbilder av Jesus på ett eller annat sätt. Texterna innehåller mycket som pekar mot honom, förutsäger vem Han är, hur Han är och vad han gör. Uttåget ur Egypten är en bild av hur Jesus befriar oss från syndens välde. Offerlagarna förklarar Jesu försonande offerdöd på korset. De levitiska prästerna är en skuggbild av det nya förbundets överstepräst, Jesus. Tabernaklet och templet, platser där himmel och jord möts, illustrerar hur Jesus sammankopplar himmel och jord. Kopparormen i öknen pekar på Jesu korsfästelse. Kung David är en bild av den evige Messias.

Bibeltexter i GT som kan tyckas vara så tråkiga att läsa väcks till liv när man ser parallellerna och kopplingarna till NT och Jesus. Bibelns mening går så mycket djupare än det man bara ser på ytan. Men låt inte detta bli en ursäkt för att nedvärdera eller strunta i textens bokstavliga innebörd, utan låt detta istället bli något som blåser nytt liv i din dagliga bibelläsning och ger dig visshet om att Bibeln är ett övernaturligt verk!