Kategori: Apologetik

Apologetik är försvaret av den kristna tron. Ordet kommer av grekiskans ἀπολογία som betyder just försvar, respons. Syftet med apologetik är att ge svar på icke-kristnas frågor och kritik av den kristna tron.

Har Jesus verkligen funnits?

Det finns mycket debatt kring om Jesus verkligen var en historisk person eller inte. Var Han kanske bara en myt? Här visar vi vad de historiska källorna (till och med icke-kristna källor) från den tiden har att säga om personen Jesus.

Läs mer

Är ateism en tro?

Ateister* påstår ofta att de inte har en tro, och därmed ingen ståndpunkt att försvara. Stämmer det?
* Vi likställer här ateism med naturalism då majoriteten av ateister är naturalister.

Läs mer