Kategori: Teologi

Teologi är studiet av Gud. Hur är Gud egentligen?
Allting i det kristna livet är på ett eller annat sätt kopplat till teologi.