I år firar vi 500-jubileet av den protestantiska reformationen. Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Luther började sprida sina 95 teser.

För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi den här föreläsningen.

Klicka här för att se videons manus

Manus:

År 2017 firas 500-årsjubileet av den protestantiska reformationen. För ca 500 år sedan inleddes det som skulle komma att bli en uppdelning mellan den Romersk katolska kyrkan och den Protestantiska kyrkan. Flera reformatorer, personer som ansåg att saker inte stod rätt till i kyrkan och som förespråkade förändring, hade dykt upp i Europa redan innan 1500-talet, men det som till slut fick reformationen att sätta igång på riktigt var en munk vid namn Martin Luther.

I början av 1500-talet sålde den katolska kyrkan avlatsbrev till människor för att finanserna bygget av Peterskyrkan i Rom. Kyrkan menade att man kunde minska tiden som sina släktingar led i skärselden genom att köpa sådana avlatsbrev. Bland annat sa Tetzel, mannen som marknadsförde avlatsbreven: när myntets klang i kistan hörs, till himlen själen genast förs”. Vid denna tid levde Martin Luther som hade kommit till insikt om att Bibeln säger att frälsningen är en nådegåva från Gud som endast kan tas emot genom tro. Alltså fanns det inga gärningar människor kunde utföra för att frälsa varken sina egna eller sina släktingars själar, och verkligen inte genom pengar!

Den 31:a oktober år 1517 spikade Luther upp 95 teser angående sin kritik av avlatsbreven på kyrkdörren till slottskyrkan i Wittenberg i östra Tyskland. Hans 95 teser kopierades och spreds snabbt i hela Europa. Luther hade nu fått den skepticism som redan fanns mot katolska kyrkan att flamma upp och, utan att egentligen planerat det, påbörjat reformationen. År 1521 kallades han till att stå till svars för sina påståenden vid Riksdagen i WormsSom svar på de som anklagade honom för att ha gått emot kyrkans auktoritet sa Luther att hans samvete är bundet vid Guds ord och att han därför väljer att följa Bibeln snarare än kyrkans ledare, som ofta har haft fel och sagt emot varandra. Det som Luther hade gjort kom att av många ses som heroiskt och flera följde efter i att protestera mot den katolska kyrkan.

En viktig sak som dessa ”protestanter” strävade efter var att ge människor Bibeln på deras egna språk så att de själva kunde komma till insikt om vad sanningen är, snarare än att blint följa kyrkans ledare. Fler och fler människor började separera sig från den katolska kyrkans läror och ansluta sig till det de ansåg vara den rena bibliska läran, samtidigt som den Katolska kyrkan besvarade vågen av protester med att kalla människor tillbaka till vad den ansåg vara den rena läran som kyrkan alltid hade haft. Sedan dess har katoliker och protestanter haft diskussioner och debatter om dessa fundamentalt viktiga läror i den kristna tron, vilka de än idag inte är överens om.

Vi vill uppmärksamma 500-årsjubileet av reformationen och uppmana dagens kristna att söka efter och enas kring sanningen om den kristna tron.

 

Vi är medvetna om att historiker är oense om huruvida Luther verkligen spikade upp teserna den 31 oktober, samt att Luther ännu inte trodde på rättfärdiggörelse genom tro då teserna skrevs. Vi ber om ursäkt om videon ger upphov till missförstånd.