Sverige är på väg utför, andligt sett, och vårt land behöver räddas. Vi kristna måste vakna upp och åter göra den kristna rösten hörd i Sverige!

Klicka

Sverige är på väg utför, andligt sett. Fler och fler församlingar stänger ned. Kyrkor står tomma. Kristna värderingar föraktas. Andra trossystem som islam, ateism och new age är på frammarsch. Jesus har gett oss ett uppdrag att gå ut i världen, predika evangeliet och göra folk till lärjungar. Det är vår uppgift att nå ut med ett livgivande budskap till vårt döende land. Men hur kan vi uppfylla ett sådant till synes omöjligt uppdrag?

Till att börja med måste vi se på oss själva. Lever vi nära Gud? Tar vi oss tid att lära känna Honom? Eller influeras vi mer av världen runtomkring oss? Vi måste rannsaka oss själva; fly från synden och det världsliga; vara uthålliga i bön och bibelläsning och villiga att dagligen bära vårt kors och offra våra liv för Jesu skull.

Vi måste även se till andra, till dem som ännu inte känner Honom. Bibeln säger Gud befaller alla människor överallt att omvända sig” (apg 17:30) och “hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar?” (rom 10:14) Vi måste predika evangeliet om Jesus för både de vi känner och främlingar. Det är bara evangeliet som kan förändra folks hjärtan. För att landet Sverige ska blir förvandlat måste dess individer förvandlas. De måste överge sina gamla liv och ge sig helt åt Jesus som sin Herre och frälsare.

Men det räcker inte med att evangelisera och få in nya människor i kyrkorna, vi måste även se till dem som föds in i kyrkans gemenskap. Idag växer mängder av unga upp i troende familjer men faller av från tron när de blir äldre. Föräldrar måste vara förebilder och goda exempel för sina barn. Barn har ingen medfödd förståelse för evangeliet. Även de måste höra det glada budskapet och uppfostras i enlighet med tron.

Men det är inte bara individer och familjer som vi behöver se till, utan även församlingens gemenskap. Vi måste älska alla, både stora och små. Hjälpa de som är i nöd; glädja oss med de glada, gråta med de som gråter. Predikanterna måste undervisa hela Guds vilja och plan (apg 20:27) Församlingen måste byggas på Guds ord, inte på mänskliga traditioner eller ytliga trender.

Att vi själva skulle åstadkomma en förändring i Sverige är omöjligt. Självklart kan det bara ske med Guds kraft. Så låt oss vaka och be; sträva och arbeta för förändring. För oss själva, andra individer, våra  familjer och församlingar. Allt till Guds ära!