Finns det verkligen en Gud? Vem har rätt, kristna eller ateister? Om kristna har rätt, varför visar Han sig inte?

 

Klicka här för att se videons manus

Manus:

Liksom vi vet att det finns en arkitekt när vi ser en byggnad kan vi veta att det finns en arkitekt när vi ser naturen.

Vet vi att hela universum uppkom ur ett tillstånd av noll energi. Det fanns ingenting, inte ens rummet eller tiden. Sedan började hela universum att existera.

Inte bara det att universum skapades ur ingenting – det skapades med perfekta matematiska lagar för att kunna existera. Hade någon av konstanterna i dessa lagar som styr naturen ändrats en miljarddel då hade inte universum kunnat existera.

Frågan som en ateist måste besvara är hur ingenting kan skapa ett perfekt designat universum. Vi kristna accepterar det uppenbara… Liksom vi vet att det finns en arkitekt när vi ser på en byggnad vet vi att det finns en Gud när vi beskådar universum.

Nu kanske någon frågar… Om Gud finns, varför visar Han inte sig? Bibeln besvarar denna fråga med att säga ”Det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er” (Jesaja 59:2).

Anledningen till att vi inte upplever Gud, är inte för Gud inte finns, utan för att våra synder separerar oss från Hans helighet. Därmed, om du verkligen vill veta om Gud finns så omvänt dig från dina synder och ge ditt liv till Jesus så att dina synder blir renade i Hans blod och du kan ha en levande relation med Gud.