Föds människor som onda varelser, eller har vi en neutral relation till synden? Vad har Bibeln att säga om det?

Klicka här för att läsa videons manus

En av de mest svårsmälta sanningarna i Bibeln är att människor inte föds som rena, vita papper, utan med en syndanatur. Människor föds med viljan att synda, med ogudaktiga begär som avund, själviskhet, ilska, stolthet och lust.Människor är alltså inte syndare för att de syndar, de syndar för att de är syndare.

Om man vill se hur Bibeln talar om detta så är det inte nog med att bara läsa några enstaka verser här och där. Visserligen finns det många sådana verser som tydligt säger att synden kommer från vårt innersta, som till exempel 1 Mosebok 6:5 och 8:21. (Se även Psalm 51:7; Efesierbrevet 2:2–3, Ordspråksboken 22:15; Romarbrevet 5:12-21) Men det tydligaste sättet att se hur Bibeln talar om detta är att läsa alla Bibelns berättelser och se hur de genomgående beskriver människor som onda, att deras kött längtar efter sådant som går emot Guds vilja. Läs till exempel domarboken eller beskrivningen av israeliterna i Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Då ser man att Bibeln beskriver människor som onda till sin natur.

Och Nya Testamentet tar detta för givet, hur ondska är något som kommer från människors inre. Till exempel säger Jesus i Matteus 15:19: ”Från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.”

Men trots vår inneboende ondska har Gud erbjudit oss räddning, nåd och evigt liv. De som omvänder sig till Gud kan bli befriade från syndens makt och få förvandlade hjärtan genom Hans Ande som hjälper oss att alltmer efterlikna Jesus. Gud älskar alltså även människor som är onda och rebelliska. Men den som inte vänder sig till Gud utan föredrar sina synder framför Honom kommer aldrig uppleva glädjen av att bli räddad.

Vad vill du ha? Dina synder eller Guds frälsning?