Alla former av media påverkar våra tankar och handlingar. Logia – En kristen röst i Sverige vill försöka vara en motvikt till det konstanta flöde av världslig media som vi möter i sekulära länder idag.

Vi önskar att fler personer kunde hjälpa Logia att göra den kristna rösten hörd idag, antingen genom att samarbeta med oss, eller genom att skapa andra kanaler för att nå ut med budskapet. Är du intresserad? Klicka här!

Klicka här för att se videons manus

Vi människor formas av miljön runt omkring oss. Våra sinnen tar dagligen in mängder av information och den påverkar hur vi upplever världen, hur vi tänker och därmed hur vi lever våra liv. I modern tid tar vi in så otroligt mycket mer information än vad man gjorde i äldre tider, eftersom vi har så många olika typer av media. Allt det som vi matar oss med – tidningar, böcker, filmer, TV, internet, podcasts, sociala medier – allt det påverkar vår världsbild, och därmed alla våra tankar och handlingar.

Vi måste vara uppmärksamma på vad vi tar in genom våra ögon och öron. Om vi bara fyller oss med världslig, ogudaktig media, så börjar vi tillslut tänka, tala och agera efter det. Men om vi istället fyller oss med kristen media så formas vi efter det.

Romarbrevet 12:2 säger att vi inte ska anpassa oss efter den här världen, utan förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan avgöra vad som är gott, fullkomligt och behagar Gud. Det innebär dels att man ska vara vaksam och inte låta sig påverkas av icke-kristna influenser, och dels att man ska fylla sitt liv med sådant som behagar Gud, tex uthållig bön, evangelisation, bibelläsning, läsning av andra kristna böcker, välgörenhet, gemenskap med andra kristna, och en strävan efter att leva heligt. 

Vi menar inte att kristna ska isolera sig från världen! Kristna är kallade att leva som salt och ljus i världen och då får vi inte isolera oss från den, eftersom vi måste interagera med den. Men vi måste vara formade efter Jesu avbild när vi vandrar i den här världen, så att vi tolkar och reagerar på det som händer runt omkring oss i enlighet med den kristna världsbilden. Men när vi vandrar i världen måste vi vara på vår vakt så att vi inte anpassar oss efter den, utan ständigt förnyar vårt sinne, så att vi gör det som är gott, fullkomligt och behagar Gud.

Logia – En kristen röst i Sverige vill försöka vara en motvikt till det konstanta flöde av världslig media som vi möter i sekulära länder idag. Vi önskar att fler personer kunde hjälpa Logia att göra den kristna rösten hörd idag, antingen genom att samarbeta med oss, eller genom att skapa andra kanaler för att nå ut med budskapet!