Att ordet blev kött, Gud blev människa, är vad julen handlar om.

Klicka här för att se videons manus

Under juletider talas det om Jesu födelse. Om att Jesus, som alltid har existerat som Gud, blev en människa. “Ordet blev kött” som det står i Johannesevangeliet, och det fortsätter: “och ordet bodde bland oss”. På grekiska står det bokstavligen “Han slog upp sitt tält bland oss”. Varför står det så?

I Gamla Testamentet kan vi läsa hur Israeliterna byggde ett tält, tabernaklet. Genom det upprättades en kontakt mellan Gud och människor. Gud talade till Mose i tältet och där tjänstgjorde präster som bar fram offer inför Gud. Tabernaklet (och även templet, som vi läser om senare i historien) var mötespunkterna mellan det jordiska och det himmelska. Det Johannes försöker visa i sitt evangelium, är att när Jesus blev människa, så blev Han som ett tabernakel, en sammankoppling mellan himmel och jord. Han är det nya förbundets tabernakel. Genom Jesus kunde himmelriket nå ner till jorden, och genom Honom kan människor få kontakt med Gud.

“Ordet blev kött”. Gud blev människa. Den teologiska termen för detta är “Inkarnation”, som kommer från Latin och betyder just “att ikläda sig kött”. Jesu inkarnation är den bästa gåvan som Gud Fadern någonsin kunde ha gett oss. Han gav oss sin Son, för att befria syndens slavar och återupprätta sin skapelse.