De kallar sig ofta för ”free thinkers”, fria tänkare. Men är ateister verkligen det? Kanske, men i alla fall inte enligt den ateistiska världsbilden!

Klicka här för att läsa videons manus

Ateister brukar ibland skryta med att de minsann är fria att tänka som de vill, att de inte låter en bok eller något annat att styra deras tänkande. De skryter om att de är skeptiska och har kapaciteten att tänka förnuftigt. Men stämmer detta? Inte enligt ateismen!

Enligt ateismen har människor varken kapacitet att tänka fritt eller att bestämma sig för att tänka förnuftigt eller skeptiskt. Enligt ateism består hela världen av materia och energi som rör sig enligt fysikens lagar. Alltså, det enda som styr rörelsen av materia och energi i universum är, enligt den ateistiska världsbilden, fysikens lagar. Så en konsekvent ateist måste alltså medge att atomerna i en människas huvud styrs i grunden – inte av personen själv – utan av fysikens lagar. Människan har alltså ingen fri vilja enligt ateismen – hon är en robot som styrs av yttre faktorer som är utanför hennes kontroll.

Men om nu en ateist skulle säga: Jag tror att människan har en fri viljaDå blir motfrågan: Vad består då den fria viljan avAteisten, om denne är konsekvent, måste medge att den fria viljan består av materia och energi eftersom allt som existerar inom den ateistiska världsbilden är av materia och energi. Och vad är det nu som styr materia och energi? Jo, enligt ateismen var det ju endast fysikens lagar. Så även om vi har en fri vilja består den viljan av materia och energi som styrs av fysikens lagar, inte av oss och därmed är alltså inte den viljan fri. Och om vi enligt ateism inte har en fri vilja medför det att vi inte har kontroll över våra tankar – vi kan inte tänka fritt.

Så är ateister fria tänkare? Inte enligt de själva. Enligt deras världsbild är ateister robotar som styrs av naturens lagar, vilka de själva inte har någon som helst makt över. Ateismen förstör konceptet av frihet och fritt tänkande.

Så nästa gång en ateist menar att hon minsann tänker fritt, påminn henne hur hon och hennes tankar endast är produkten av opersonliga krafter som vi inte har någon anledning att lita på.