Är ateister värda något? Enligt kristna är svaret ja. Men enligt en konsekvent ateist kommer svaret vara nej.

Notera att vi i den här videon likställer ateism med naturalism då de flesta ateister är naturalister.

Klicka här för att se videon manus

Enligt den kristna tron är alla människor skapade till Guds avbild och Gud värdesätter varje människoliv. Därmed, om en person skadar eller dödar en annan, så har han skadat eller dödat någon som är objektivt värdefull, och Gud kommer hålla den förbrytaren ansvarig.  Kristna kan alltså konsekvent säga att både kristnas och ateisters liv är lika mycket värda. Och de, liksom alla människor, måste behandlas med värdighet och respekt.

Men, är ett människoliv värt lika mycket om man raderar ut Gud ur bilden? Svaret är nej. Enligt ateismen består människor bara av atomer och energi i rörelse och det finns inget i universum som säger att våra liv är värda något. Vad är det i universum som värdesätter atomerna i en människa mer än atomerna i exempelvis en sten? Inom ateismen finns det inget sådant – människor är lika mycket värda som stenar.

Anta exempelvis att vi jämför en byggarbetare som spränger en klippa med en diktator som fäller en bomb över oskyldiga människor. Hur kan en konsekvent ateist säga att diktatorn gjorde fel, men inte byggarbetaren – de båda omorganiserar ju bara atomer och det finns ju inget i universum som säger att det är rätt att omorganisera atomerna i en klippa men det är fel att göra det i en människa – det är ju bara atomer alltihop.

Men om nu en ateist skulle komma med någon anledning till varför en människa skulle vara mer värd än en sten, då har han egentligen bara hittat på något som inte reflekterar verkligheten. Om ateisten exempelvis säger att människor är mer värda än stenar för att de har familjer som värdesätter dem. Då kan man fråga ateisten två saker: För det första: Vem säger att människors värde ska avgöras utifrån hur familjen värdesätter dem? Varför inte hur samhället värdesätter personen? Varifrån kommer överhuvudtaget sådana principer? Var i universum finns de? Och om de inte finns, är inte då en sån princip bara ett påhitt som ingen människa är skyldig att följa? För det andra: Om nu familjen är det som avgör personens värde, betyder det att människor utan en familj eller barn som blivit övergivna inte är värda något? Betyder det att vi kan döda dem utan att det ska klassas som mord? Antagligen kommer ateisten säga nej, och då ser vi att hans argument egentligen inte är konsekvent med vad han faktiskt ser och upplever i verkligheten.

Så är ateisters liv värda något? Enligt kristna, ja. Enligt ateister, nej.