Att Gud har en underbar plan för oss, det stämmer väl? Men är det rätt att förkunna det budskapet bara för att folk ska vilja börja tro på Gud?

Klicka här för att läsa videons manus

Uttrycket “Gud har en underbar plan för ditt liv” används ofta idag, särskilt när man vill locka icke-troende in i den kristna tron. Visst har Gud en underbar plan för de som omvänder sig och tror på Jesus, men det är inte helt sunt att säga så till icke-troende. Vi hittar inte någonstans i Bibeln där Jesus eller Hans apostlar ber människor att komma till Gud eftersom Han har en underbar plan för deras liv. Det budskap som både Jesus och Hans apostlar predikade var omvändelse. Alltså att människor ska vända sig ifrån ett liv av syndigt uppror mot Gud och underordna sig Hans herravälde.

Uttrycket “Gud har en underbar plan för ditt liv” kan få den icke-kristna personen att tro att Gud kommer hjälpa henne i hennes självcentrerade ambitioner. Fast Gud har inga planer att hjälpa syndfulla människor att bli lyckliga i den här världen, att hjälpa själviska personer att njuta av sina synder. Så om vi säger att Gud har en underbar plan för ditt liv så bär vi falskt vittnesbörd om Gud och lurar människor.

Bibeln säger faktiskt ofta att kristna kommer att lida på grund av sin tro. Vi ser också i historien hur Stefanus stenades, Petrus korsfästes upp och ner, Paulus blev torterad och halshuggen, och alla andra apostlar, förutom Johannes, led martyrdöden.

Gud inbjuder oss inte in i ett liv där vi ska njuta av den här världen, utan där vi i självuppoffrande kärlek ska ge våra liv till Hans ära och andras bästa. När vi gör det, då lever vi meningsfulla liv, fyllda av Guds närvaro och glädje, något som är betydligt mer värdefull än njutningar i världen. Så låt oss därför härma Jesus och Hans apostlar genom att predika omvändelse, så att människor överger sina själviska ambitioner i världen och istället får njuta av en underbar och evig  relation med Gud.