Det finns mycket debatt kring om Jesus verkligen var en historisk person eller inte. Var Han kanske bara en myt? Här visar vi vad de historiska källorna (till och med icke-kristna källor) från den tiden har att säga om personen Jesus.

Klicka här för att läsa videons manus

Är Jesus en historisk person som faktiskt har levt på jorden, eller är han påhittad, en myt, en saga?

Jo, visserligen har vi väldigt dåligt med källor om berömda personer från antiken, men Jesus är det stora undantaget! Vi har mängder av historiska texter, som skrevs ned kort efter hans liv på jorden av flera oberoende vittnen. Det finns 27 olika dokument från Jesu efterföljare som skrevs ner inom en generation efter Jesu liv. De här dokumenten innehåller inte bara historien om Jesu liv, utan de nämner också geografiska områden och andra historiska händelser i detalj, vilket inte myter gör. Dessutom var vittnena till Jesu liv villiga att lida förföljelse och dö för sitt vittnesbörd och det är ju inte troligt att massor av människor väljer att lida och dö för en lögn de bara hittat på.

Utöver det här finns det även flera icke kristna källor, från judar och romare. I deras dokument kan vi läsa att Jesus…

  • Blev avrättad av Pontus Pilatus och att Hans lärjungar blev förföljda, torterade och mördade för sin tro på att Jesus är Herren (Tacitus: Annals 15.44.2-8).
  • Att Han utförde mirakler och blev avrättad under påsk (The Babylonian Talmud: Sanhedrin 43a).
  • Att Hans efterföljare tillbad Honom som Gud (Plinus den yngre: Epistles 10.96).
  • Att Han ansågs av många vara Israels kung (Mara Bar-Serapion: The Passing of Pereginus 11).
  • Att Han ansågs vara Messias (Josefus: Antiquities 18:3).

På grund av de här anledningarna är även den överväldigande majoriteten av dagens icke-kristna historiker överens om att Jesus måste ha existerat på riktigt. Nej, om det är någon person från antiken som vi helt säkert kan veta existerade på riktigt, så är det Jesus.