Har Nya Testamentet varierats genom historien, eller kan vi fortfarande lita på det?

Klicka här för att se videon manus

Kritiker som vill undergräva Bibelns trovärdighet påstår ibland att ”NT är helt opålitligt eftersom vi inte har originalskrifterna, utan bara kopior av kopior av kopior av det som apostlarna skrev. Genom många år av kopiering har texten ändrats och idag har vi ingen aning om vad som stod i originalet. Det finns 400 000 variationer mellan de olika kopiorna, men det finns bara 140 000 ord i NT, så det är 3 möjliga varianter för varje ord!”

Den dåliga nyheten här, är att den här faktan faktiskt stämmer. Men den goda nyheten är det inte är hela sanningen. Det här är faktiskt inget att oroa sig för. Den största delen av variationerna är bara skillnader i stavning av olika grekiska ord, eller skillnader i ordföljd, eller andra saker som inte har någon som helst betydelse för textens innebörd. Faktiskt är 99% av variationerna bara märkbara när man läser i det grekiska originalspråket, men är inte synliga när texten översatts till andra språk.

När det gäller flera av variationerna är det dessutom möjligt att jämföra de olika kopiorna som finns och väga dem mot varandra för att avgöra vilken som är mest pålitlig. Om vi till exempel hade haft 1000 tidiga manuskript som säger samma sak och endast ett mycket yngre manuskript skiljer sig från mängden, då skulle det inte vara någon tvekan om vilken av varianterna som stod i originalet. I verkligheten är det dock mer komplicerat än så här att jämföra variationer, men principen är ändå densamma.

Av de variationer som faktiskt påverkar textens betydelse, är det knappt en enda som påverkar innehållet i vår kristna tro. Så även om kritikerna tekniskt sett har rätt när de säger att vi inte kan veta hur originalskrifterna såg ut, så kan vi ändå med säkerhet veta vad som stod i originalet när det gäller alla frågor om Guds natur, frälsningen och i princip alla andra centrala frågor.

Så nästa gång någon säger att Bibelns text är förändrad, så låt dig inte bli nedtryckt av tvivel, utan lita tryggt på att, trots att vi inte har kvar de fysiska originaldokumenten som apostlarna skrev, så är innehållet i deras text bevarad, eftersom Gud aldrig låter sitt heliga ord gå förlorat!