Har orden från vår mun krafter utöver det uppenbara?

Klicka här för att se videons manus

Orden från vår mun har en enorm kraft. De kan användas för att såra människor, men också trösta dem. Våra ord kan göra människor ilskna men också bygga upp dem. Orden kan vanära Gud och de kan också användas för att prisa Honom. (Jak 3:2-10) Men det finns de som menar att våra ord har krafter utöver det uppenbara. De menar att vi kan styra vårt öde med kraften av våra ord. De säger att liksom Gud skapade världen med sitt ord, har också våra ord en skapande kraft.

Men Bibeln lär att Gud ensam styr universum, våra ord kan inte tillföra något till Guds Herravälde. Bibeln uppmanar oss många gånger att förlita oss på Gud, inte våra egna ord och det står ingenstans att vi kan använda våra ord för att styra vårt öde. Inte heller har någon i kyrkans historia trott på sådan lära. Det var först under 1900-talet som E.W. Kenyon och Kenneth Hagin gjorde denna lära populär.

Förespråkare av den här läran refererar ofta till vissa ställen i Ordspråksboken som handlar om hur viktiga våra ord är; att våra ord även besitter makten över liv och död (18:21). Men de här verser är tagna ur sitt sammanhang. Vad Ordspråksboken egentligen handlar om är sund vägledning för livet. Det är därför författaren säger att hans ord ger liv till de som finner dem (4:20-22). Författaren menar absolut inte att våra ord kan styra vårt öde och säger egentligen inget som kan tolkas på det sättet. Istället säger författaren samma sak som resten av Bibeln: Vi människor är vilsna och behöver rätt vägledning, och det är något vi kan ge varandra om vi förkunnar Guds ord. Det är Guds ord som ändrar människor och deras liv.