Ska de så kallade apokryfiska böckerna höra samma med de övriga böckerna i Gamla och Nya testamentet, som katoliker menar? Eller är de inte inspirerade av Gud på samma sätt, vilket protestanter menar?

 

Klicka

En skillnad mellan katolska och protestantiska biblar är att de så kallade apokryfiska (eller deuterokanoniska) böckerna finns i katolska biblar mellan gamla och nya testamentet. De är Tobit, Judit, 1:a och 2:a Mackabeerböckerna, Salomos vishet, Jesus Syraks vishet och Baruks bok. Ska de här böckerna vara med i Bibelns kanon? Är de inspirerade av Gud precis som de övriga böckerna i Bibeln? Svaret är nej, av följande anledningar:

  1. Enligt Paulus hade Gamla Testamentet anförtrotts åt judarna (Rom 3:2) och judarna accepterade aldrig apokryferna som inspirerade skrifter. Detta är något som även den New Catholic encyclopedia erkänner när den skriver: For the Old Testament, however, Protestants follow the Jewish canon; they have only the Old Testament books that are in the Hebrew Bible” (New Catholic Encyclopedia, III:29).
  2. Den tidiga kyrkan kände till apokryferna men ansåg inte att de tillhörde Bibeln. Exempelvis skrev Hieronymus att Judit, Tobit och Mackabeerböckerna inte ingår i kanon (St. Jerome, Prefaces to Jerome’s Works, Proverbs, Ecclesiastes and the Song of Songs, Daniel, Schaff and Wace, Nicene and Post-Nicene Fathers, Series 2, vol. VI,sidorna 492-93) och påven Gregorius den store sa tydligt att Mackabeerböckerna inte ska ingå i Bibeln (Gregory the Great, Morals on the Book of Job, vol. II del III och IV, Bok XIX.34).
  3. Apokryferna lär ut sådant som går emot Bibelns budskap, som till exempel att välgörenhet skulle göra bot för synder (Syr 3:3; 30; Tobit 12:9), att våra själar existerade innan de fick kroppar (Salomos vishet 8:19–20) och att Gud skapade världen från materia som redan existerade (Salomos vishet 11:17).
  4. Apokryferna innehåller historiska fel som att Nebukadnessar var Assyriens kung (Judit 1:1, 7) när han i själva verkat var kung i Babylonien (2 Kung 24:1) eller att Jeroboams revolt (931 f.Kr.) och Assyriens erövrande av Israel (722 f.Kr.) skedde under Tobits livstid (Tobit 1:3–5; 14:11) när händelserna egentligen var separerade av en tidsperiod på över 200 år.
  5. Jesus accepterade samma Bibel som judarna på Hans tid gjorde, det vill säga det Gamla Testamente som protestanter accepterar.

De här fem problemen med Apokryferna är tillräckliga för att visa att de inte är inspirerade skrifter. Även om apokryferna kan vara nyttiga och mycket intressanta ur ett historiskt perspektiv, så hör de inte hemma i Bibeln.