Har du en levande relation med Gud? Har du det rätt ställt med Honom? Är du redo för Jesu återkomst?

Det här är hämtat från en predikan av Daniel Norén i Göteborgs Internationella Baptistkyrka den 14:e augusti 2017.
Predikan heter ”Är du redo för Jesu tillkommelse?” och finns att höra här.