Hur ska man be? Med många ord, eller få? Ofta, eller bara vid vissa tillfällen? Vad säger bibeln om det? Den här videon ger svaret!

Klicka här för att se videons manus

I Mat 6:7-8 står det: “när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.”

Betyder nu det att vi kristna ska be så korta böner som möjligt? Att vi inte behöver be ofta eftersom Gud redan vet allt? Nej, om vi skulle tolka de här verserna på det sättet, så skapar det stora problem eftersom det finns många andra verser som säger tvärtom. Låt oss se vad Bibeln på andra ställen säger om bön.

I Luk 18:1-8 berättar Jesus en liknelse “för att visa att de alltid ska be utan att tröttna” Han sa: ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.” Jesus sa: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem.”

Ef 6:18 Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga.

Kol 4:2 Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse.

Rom 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Som vi kan se talar bibeln på flera ställen om att vi ska be ständigt, uthålligt, utan att tröttna. Det som mest av allt uppmuntrar oss att be, är att Gud hör och svarar på bön! Men den som bara ber efter sina egna begär kan inte förvänta sig att Gud besvarar bönen. Om vi däremot lär känna Gud mer – lever så nära Honom att Hans tankar blir våra tankar, att allt det vi vill är det som Gud vill – då kan vi lita på ordet som står i 1 Joh 5:14 vilket säger: Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.