Introduktion till Jehovas vittnen. Vilka är de? Vad tror de på? Är de kristna?

Klicka här för att se videons manus

Året är 1870.

I staden Pennsylvania i USA startar en förre detta adventist vid namn Charles Taze Russell en serie bibelstudier där han lär ut att kristna har haft fel i 2000 år.

Bland annat sa Russel att…

  • Gud inte är Treenig, utan en person som heter Jehova.
  • Jesus är inte Gud, utan den skapade ärkeängeln Mikael.
  • Jesus uppstod inte fysiskt, utan som en andevarelse.
  • Det finns inget helvete – människor försvinner ur existens efter domen.
  • Den Helige Anden är inte en person, utan en kraft.
  • Människan har ingen andlig del som överlever efter döden, vad som ofta kallas själen.
  • Frälsning kommer från att man lär sig om Jehovas Vittnens version av Gud och följer hans lagar så som de lärs ut av Vittnena.

Russell började publicera tidskriften ”The Watchtower – Announcing Jehovah’s kingdom”. Bibelstudiegruppen växte och blev organisationen ”The Watchtower Bible and tract society” med huvudkvarter i Brooklyn, New York. Efter Russells död år 1916 tog advokaten Rutherford över organisationen som då fick namnet Jehovas vittnen (1931).

Idag finns det över 8 miljoner Jehovas vittnen i världen och de är bland världens snabbast växande sekter. Fast notera en viktig sak: Jehovas vittnen uppstod i mitten av 1800-talet. Alltså, om man är ett Jehovas vittne måste man tro att den kristna tron dog ut strax efter Jesu apostlars död eftersom vi inte har några bevis på kyrkofäder som likt dagens Jehovas vittnen tror. Deras tro är ett nytt påfund som inte återfinns i historien. Därmed hävdar Jehovas vittnen, indirekt, att Jesus och Jesu apostlar misslyckades med sitt uppdrag eftersom den kristna tron blev fördärvad strax efter deras bortgång och det var först Charles Taze Russell som uppväckte den kristna tron.

En religion som baseras på att Guds Son var ett misslyckande och det var först 1800 år senare som sanningen kom till världen, kan inte vara sann.