Vad betyder egentligen ”Kristus”? Och vad spelar ordets betydelse för roll för oss kristna?

Klicka här för att se videons manus

Vi känner alla till namnet Jesus Kristus. Men vad betyder egentligen Kristus? Jo, ordet är grekiska och betyder ”den smorde”. På hebreiska heter samma ord ”Messias”. Under antiken, när man ville kröna någon till kung, smorde man personen med olja. Kristus är alltså en titel för den som har blivit smord till kung. Alltså, när vi säger ”Jesus Kristus” så menar vi egentligen ”Jesus, Kungen”.

Men om Jesus är Kung, var är Hans rike? I Lukas 17:20-21 säger Jesus: ”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er.” Det Jesus menade är att överallt där det finns människor som bekänner Jesus som Kung genom att i kärlek underordna sig Hans herravälde, där finns Guds rike. Precis som kungen är den som har den högsta auktoriteten över medborgarna i ett rike har Jesus, Kungen, den högsta auktoriteten över kristna eftersom de är medborgare i Guds rike.

Guds rike skiljer sig även från jordiska riken på en annan viktig punkt: Ledarskapet i Guds rike karaktäriseras inte av styrka och makt, utan av ödmjukhet och självuppoffrande kärlek. Jesus sa “folkens ledare beter sig som herrar över dem och deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav.”(Mark 10:42-44) I Guds rike är den störste den minste och den minste den störste. Jesus illustrerade det genom sitt eget liv, där han, Kungen själv, tjänade människor och dog för dem på korset.

Ytterligare en skillnad är att mänskliga riken är förgängliga medan Guds rike är evigt. Det kommer en dag då alla riken kommer gå under. Då ska Jesus återvända till jorden för att döma världen med rättvisa och låta sitt eviga fridsrike fylla hela jorden. Då kommer människor ha gemenskap med Gud och leva i villkorslös kärlek gentemot varandra. Riket kommer bestå för evigt eftersom Guds kärlek till sina barn – medborgarna i Guds rike – aldrig tar slut.

Den enda frågan som kvarstår är: Vill du vara medborgare i Guds rike? Då måste du bekänna att Jesus, genom sin död och uppståndelse, har blivit upphöjd som Kung, och du måste omvända dig från ditt eget sätt att leva och börja följa Kungens väg.