Är det möjligt för ateister att göra goda gärningar? Vad säger kristendomen om det? Och vad säger naturalismen?

Klicka här för att se videons manus

Enligt kristna kan ateister utföra goda gärningar. Men enligt dem själva, kan de inte det. 

Enligt ateismen finns det överhuvudtaget inget som heter “goda gärningar”. För att det ska finnas något som är moraliskt gott måste det också finnas något som är moraliskt ont. Då måste det finnas en moralisk lag med vilken vi kan avgöra vad som är gott och vad som inte är det. Men inom ateismen består världen endast av materia och energi. Det finns alltså inga moraliska lagar i universum eftersom moraliska lagar kommer från personer, inte från opersonliga krafter och död materia.

Låt oss se på ett exempel där en humanist och en nazist diskuterar moral. Humanisten menar att vi ska ta hand om de svaga i samhället medan nazisten menar att vi ska döda de svaga i samhället. Vem har rätt? Vi kristna kan konsekvent säga att humanisten har rätt eftersom det han säger stämmer överens med Gud, som har skapat världen med moraliska lagar och håller människor ansvariga för dem.

Men en ateist kan inte säga att humanisten har rätt. Det finns ju ingen lag i naturen som står över humanisten och nazisten och med vilken man kan avgöra vem som har rätt. Det är ju inte så att i samband med Big Bang så uppstod det moraliska principer som säger att man inte ska döda eller man inte ska stjäla. Det är ju inte så att det står skrivet i atomerna eller någonstans i universum hur vi människor ska bete oss. I den ateistiska världsbilden är världen moraliskt likgiltig och våra moraliska föreställningar är endast påhittade åsikter, utan någon förankring i en objektiv verklighet. Alltså, enligt en konsekvent ateist har varken humanisten eller nazisten rätt eller fel – eftersom det inte finns någon moraliskt god eller ond handling.

Så kan ateister vara goda människor? Nja, I alla fall Inte enligt de själva. En konsekvent ateist måste erkänna att de inte kan vara moralisk goda eftersom de lever i ett moraliskt likgiltigt universum.