Vi ser ofta det i Bibeln, i ställen där det står att Gud ångrade sig eller att Gud ändrade sina planer. Betyder detta att Gud ändrade sig? Nej, tvärtom!

Klicka här för att se videons manus

Gud är perfekt och därför är Han också oföränderlig (Psalm 33:10–11; Jesaja 14:24; 46:9–11; Job 42:2; Hebreerbrevet 6:17). Han kan inte bli mer perfekt än vad Han redan är och Han vill inte vara mindre perfekt än det Han är. Därför ändrar Gud varken sin vilja eller sina planer. Däremot kan Guds relation till människor ändras beroende på människornas agerande. 

Vi ser ofta det i Bibeln, i ställen där det står att Gud ångrade sig eller att Gud ändrade sina planer. Ett exempel på detta finner vi i Jonas bok. I kapitel 3 vers 4 säger Jona till invånarna i Nineve att Gud ska ödelägga staden på grund av dess ondska. När invånarna får veta detta omvänder de sig från sin ondska. I vers 10 av samma kapitel står det att Gud såg att de vände sig från sin ondska och därför ångrade Gud den dom Han hade planerat.

Betyder detta att Gud ändrade sig? Nej, tvärtom. Gud var inte den som ändrade sig, människorna ändrade sig och Gud agerade som Han alltid gör när människor omvänder sig.

Här är en liknelse som kanske kan förtydliga. Tänk dig en mamma som älskar alltid sitt barn och vill glädja det, men vid ett tillfälle gör barnet något fel och mamman blir arg på det och ber det att gå in i sitt rum. Har nu mamman ändrats? Nej, givetvis har inte mamman ändrat sig, hon älskar fortfarande barnet lika mycket! Men barnet har agerat på ett sådant sätt att mammans relation till det uttrycker sig annorlunda.

På ett liknande sätt kan vi förstå Guds relation till människor. Gud är oföränderlig i det att Han alltid är rättvis, god och kärleksfull. Om människor utför ondska kommer de att uppleva Hans vrede. Men om människor omvänder sig och söker Guds förlåtelse och Hans väg, då kommer Gud att vända sig ifrån det straff Han skulle utsätta dem för och istället ge dem nåd och kärlek.

Sådan är vår oföränderlige Gud – Han vänder sig bort från dom och ger överflödande nåd åt dem som kommer till Honom med ett ödmjukt sinne och en omvänd ande.