Här besvarar Logia det uråldriga dilemmat som har plågat kristna i generationer: Kan Gud skapa en sten som är så tung att Han själv inte kan lyfta den?

Klicka här för att läsa videons manus

Enligt Bibeln är Gud allsmäktig. Betyder detta att Gud kan göra vad som helst? Nej! Det finns faktiskt massvis med saker Gud inte kan göra. Till exempel kan Gud inte skapa en kopia av sig själv, Han kan inte sluta existera och Han kan inte synda. Varför kan inte Gud göra de här sakerna? Därför att det går emot Hans natur, och Guds natur är det som styr Hans handlingar. Till exempel har Gud ingen vilja synda och därför är det omöjligt för Honom att göra det.

Det finns också sådant Gud inte kan göra för att det är logiskt omöjligt att göra det. Till exempel kan Gud inte skapa en kvadrat som är rund; en singel som är gift; eller någonting som är ingenting. De här sakerna är logiskt omöjliga och därför kan inte existera. 

På samma sätt kan inte Gud skapa en sten så tung så att Han själv inte kan lyfta den, eftersom existensen av en sådan sten skapar en logisk motsägelse. Själva motsägelsen ligger i att å ena sidan påstå att Gud kan lyfta alla stenar, men å andra sidan påstå att det finns en sten Han inte kan lyfta. Man har alltså skapat en logisk motsägelse, på samma sätt som en rund kvadrat är en logisk motsägelse.

Att Gud är allsmäktig betyder att Gud kan göra allt som Han vill och allt som är logiskt möjligt att göra.