Är Nya Testamentet förvanskat? Eller kan vi fortfarande lita på det, nu 2000 år efter att det skrevs?

Klicka här för att se videons manus

Manus:

Det finns över 5800 Grekiska manuskript av Nya Testamentets böcker från flera olika delar av världen. Och genom att jämföra dessa manuskript kan vi veta vad som stod i originalet.

Ta Johannesevangeliet 20:28 som ett exempel. Där står det att lärjungen Tomas kallade Jesus för sin Gud och att Jesus accepterade Tomas uttalande som ett tecken på äkta tro. Kan vi nu vara säkra på att Johannes verkligen skrev detta i sitt evangelium eller kan det ha varit någon ond person i den tidiga kyrkan som valde att lägga dessa ord i Tomas mun för att få Jesus att framstå som Gud?

Svaret är att vi idag har massor av manuskript av Johannesevangeliet från flera olika länder och alla innehåller Tomas uttalande om att Jesus är Gud. Och eftersom det var omöjligt för någon i den tidiga kyrkan att åka runt till alla dessa länder, hitta alla manuskript och ändra alla på samma sätt, så kan vi vara helt säkra på att originalversionen av Johannesevangeliet innehöll Tomas påstående att Jesus är Gud.

Men inte bara det att vi har över 5800 manuskript som vittnar om Nya Testamentets trovärdighet, vi har även över 30 000 citat från Nya Testamentet av de kyrkofäder som levde innan år 300. Idag kan vi jämföra det Nya Testamente som vi har med det Nya Testamente som de hade och se att vi har samma heliga skrift som den tidiga kyrkan.

Vi har helt enkelt en stor mängd material som försäkrar oss om att det Nya Testamente vi har är det Nya Testamente som apostlarna gav kyrkan.