Det här är den första videon i en serie om skillnaderna mellan den romersk-katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dessa skillnader beror på att de har olika åsikter om vad som ska vara den kristna trons högsta auktoritet.

Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på auktoritet kan läsa Katolska kyrkans katekes, bl.a. 75-95, 2032-2037, eller lyssna på det här föredraget. För protestanters syn, se den här videon.

 

Klicka här för att läsa videons manus

I den här videon ska vi se på vad katoliker och protestanter tror är den högsta auktoriteten för kristna, och varför det här är en viktig fråga.

Enligt protestanter är Bibeln de troendes högsta auktoritet. Bibeln, i egenskap av Guds felfria och tillräckliga ord, ska vara källan till alla kristna läror. Detta kallas för Sola Scriptura: att den kristna tron endast ska utgå från Bibeln och att Bibeln är den kristnes högsta auktoritet i frågor om tro och moral. Men det betyder inte att Bibeln är den enda auktoriteten. Förespråkare av Sola Scriptura accepterar också kyrkans auktoritet, Den Helige Andens vägledning och historiska trosbekännelser, så länge dessa utgår ifrån Bibeln och inte går emot den.

Katoliker däremot, anser att Sola Scriptura är helt fel. Enligt dem är kyrkan den kristnes högsta auktoritet. Och kyrkan behöver absolut inte utgå endast från Bibeln i vad den lär ut, utan den romersk-katolska kyrkan säger sig även ha tillgång till tradition, alltså läror från Jesus och Hans apostlar som inte finns nedskrivna i Bibeln. Katoliker menar att när kyrkans biskopar kommer överens om en doktrin så är den läran Guds felfria budskap, även om den inte finns någonstans i skriften. Därför är det möjligt för katoliker att tro på saker som inte finns nedskrivna i Bibeln.

Men, spelar det nu egentligen någon roll vad den kristnes högsta auktoritet är? Givetvis! Det spelar en stor roll! I andra videor om det här ämnet framgår det att protestanter och katoliker har olika åsikter om fundamentala element i den kristna tron, just för att de har olika auktoriteter. 

Protestanter har genom historien pekat på bibelställen som Matteus 15:1-8, där Jesus fördömer fariséerna för att de påtvingar människor bud som inte finns i skriften och Han säger att de sätter Guds ord ur kraft på grund av sina traditioner. Protestanter menar att katoliker har gjort just detta, de har vänt Guds ord ryggen, genom sina traditioner. Men katoliker å andra sidan, menar att Jesus instiftade en enda katolsk kyrka, som alla troende måste vara del av för att fullt få ta emot nåden.

Så, ja, frågan om auktoritet är väldigt viktigt. Och oavsett vilken ståndpunkt man tar, så är det tydligt att det inte går att förena den katolska och protestantiska synen på auktoritet.