Den romersk katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan har olika åsikter om hur människor blir frälsta, hur de får ta del av Guds nåd. Det här är en grundläggande introduktion till ämnet.

Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på frälsning kan se den här föreläsningen. För protestanters syn, se den här.

Klicka här för att se videons manus

I den här videon ska vi börja med att visa hur protestanter lär att människor kan gå från att vara under Guds dom till att få Hans nåd och favör. Vi ska sedan även visa vad katolska kyrkan lär om detta.

Enligt protestanter går en människa över från Guds dom till Hans nåd när man omvänder sig och tror på Jesus som sin Herre och Frälsare. Enligt den protestantiska synen är alltså frälsning en gåva som Gud ger endast av nåd och som tas emot endast genom tro. Att utföra goda gärningar är alltså inget krav för att bli frälst, allt man behöver göra är att vända sig till Gud och ta emot Hans nådegåva genom att tro. Samtidigt menar protestanter att personen som blivit frälst av Guds nåd är pånyttfödd och uppfylld av Guds Ande och längtar därmed efter att leva ett liv präglat av gärningar som behagar Gud.

Katoliker håller dock inte med, utan menar att människans gärningar och kyrkans sakrament också är  nödvändiga för frälsning. Enligt katolska kyrkan måste en person först döpas för att bli renad från tidigare synder och sedan hamna under ett tillstånd av Guds nåd. I detta tillstånd måste katoliken eftersträva att förbli under Guds nåd för att kunna utföra gärningar i syfte att växa i helgelse och därigenom vara rättfärdig inför Gud. Exempelvis måste en katolik ta nattvard och genom den få nåd att bli mer rättfärdig för att förtjäna himmelriket. Skulle katoliken begå en dödssynd, som exempelvis att utan ursäkt medvetet hoppa över nattvarden en söndag, då förlorar katoliken sin frälsning och måste gå till en präst för att bekänna sina synder och göra bot i syfte att återfå sin frälsning. Den överväldigande majoriteten av katoliker, som inte dör syndfria, kommer att hamna i skärselden efter döden för att där, renas från de synder man har kvar för att sedan kunna få inträde till himmelriket.

Skillnaderna mellan de här två frälsningssystemen är tydliga. Många protestanter försöker idag förbise skillnaderna, men det finns även de som fortfarande hävdar att katolicismen går emot Bibelns frälsningslära. Den katolska kyrkan å andra sidan, erkänner att skillnaderna är omöjliga att förena, och har till och med vid det Tridentinska kyrkomötet officiellt förbannat den protestantiska synen på frälsning. 

Katolicism och protestantism säger alltså emot varandra när det gäller frälsningen, och de två systemen går inte att förena.