Det här är den tredje delen i vår serie om skillnaderna mellan katolicism och protestantism. Den här gången tittar vi på vad katoliker och protestanter tror angående påven.

Den som vill veta mer om katolicism och protestantism kan lyssna på föreläsningarna i den här spellistan.

 

Klicka här för att läsa videons manus

I den här videon ska vi visa vad den romerska katolska kyrkan lär angående Påven och även vad protestanter lär om honom. Därefter ska vi visa några argument som katoliker använder samt några av protestanternas argument.

Den katolska kyrkan lär att Påven är kyrkans överhuvud, alltså dess främste ledare. Detta ämbete sägs gå i arv till varje ny biskop i Rom. Några av Påvens titlar är: helig fader; Pontifex Maximus – den högste översteprästen; och Vicarius Christi – Kristi representant på jorden. Som kyrkans överhuvud har han möjlighet att felfritt definiera läror som alla katoliker måste hålla fast vid, om han definierar dem ex cathedra, (latin för “Från stolen”) d.v.s. med med sitt ämbetes fulla auktoritet. Ett exempel på en sådan lära är att Maria, Jesu mor, föddes av en jungfru och att hon togs upp kroppsligt till himlen. Vidare menar katoliker att påven har nycklarna till en himmelsk skatt av Jesu och helgonens förtjänster som han kan öppna och erbjuda katoliker i form av avlat med vilket de kan minska tiden som de själva eller deras nära och kära tillbringar i skärselden.

Protestanterna förnekar allt detta och säger att påveämbetet är obibliskt. De förnekar även nyckelmakten som påven anses ha, skatten av förtjänster i himlen, avlat och skärselden. 

Katoliker argumenterar för sina åsikter med att Jesus tillsatte aposteln Petrus som kyrkans ledare i Matteus 16:18-19, och Han gav honom även nycklarna till himmelriket. Petrus var alltså kyrkans främste ledare, påven, och det ämbetet ärvdes av den efterföljande biskopen i Rom. Eftersom protestanter inte anser att påveämbetet är bibliskt menar katoliker att protestanter förnekar den klippa som Jesus byggde sin kyrka på och att de lever i uppror mot Guds institution.

Protestanter å andra sidan anser att påveämbetet är hädiskt eftersom påven, en människa, tilldelas titlar som personerna i Treenigheten har: De säger att endast Gud Fadern, är Helig Fader; Gud Sonen, är vår högsta överstepräst; Den Helige Ande är Kristi representant på jorden. Dessutom pekar protestanter på den lössläppta livsstil som många påvar har haft genom historien (se t.ex. Benedictus den nionde, Johannes den tolfte eller Julius den tredje) för att visa att Jesus aldrig lovade att den romerska biskopen ska vara Hans representant på jorden. Vidare menar protestanter att Matteus 16 inte alls säger något om det är just biskopen i Rom som ska vara kyrkans ledare eller att ämbetet går i arv.

Som vi kan se är skillnaden mellan katoliker och protestanter väldigt tydlig, och det är omöjligt att förena vad katoliker och protestanter lär angående påven.