Det finns många olika sätt att läsa Bibeln. Här är ett som inte är så vanligt i Sverige, men som kan ha stor effekt i Guds rike.

Klicka här för att se videons manus

Det finns många sätt att läsa Bibeln. Man kan vara med i en bibelstudiegrupp; man kan ha familjeandakter; man kan ha personlig bibelläsning; och man kan läsa Bibeln under söndagsgudstjänster när hela församlingen är samlad. Men ytterligare ett sätt att läsa bibeln som tyvärr inte är så utbrett i Sverige, men som är otroligt givande för lärjungaträning, är att läsa den två och två. Det är något som jag själv och många andra tagit del av och fått mycket uppmuntran från.

Men hur går det till? Du börjar med att fråga någon om att bli din bibelstudiepartner. Sedan kommer ni överens om när och var ni ska träffas. Gärna regelbundet varje vecka i varandras hem, på ett kafé, i kyrkan, eller nån annanstans. Ni bestämmer er för en bibelbok att läsa igenom, och varje tillfälle som ni träffas går ni igenom ett stycke av den texten, tills ni gått igenom hela boken. Det är en fördel om en av er är äldre eller är mer mogen i tron och kan agera ledare under bibelstudierna. Ledaren planerar inför varje studie och kan förbereda frågor om texten och praktiska tillämpningar. 

Ett bra upplägg för ett bibelstudie är att inleda med att be för studiet. Därefter kan ni läsa dagens stycke och fråga er vad texten säger. Försök sedan sammanfatta den och tänka på vad huvudpoängen är: Vad är syftet med texten? Varför ville Gud att just det stycket skulle finnas med i Bibeln? När man vet vad syftet är kan man hitta praktiska tillämpningar. Hur hjälper texten er i ert dagliga liv? Vilket gensvar tror ni de ursprungliga läsarna gav till texten? Det är viktigt att inte bara fastna på teoretiska frågor, utan alltid få ut en tillämpning som är uppbyggande. 

Att läsa bibeln regelbundet tillsammans med någon är otroligt givande för alla sorters människor. Man kan använda det här konceptet för att undervisa de som är nya i tron eller de som inte har möjlighet att komma på söndagsmöten eller andra samlingar i kyrkan. Man kan även använda det för att träna upp ledare och lärare i församlingen. Man kan också läsa med en icke-kristen. I det fallet är det bra att börja med en av de fyra evangelierna. Tanken är inte att man är fast med en bibelstudiepartner hela livet. Efter att ni läst tillsammans under en tid så har ni båda utvecklats och lärt er mer om Bibeln och är redo att fråga andra personer om de vill läsa bibeln två och två tillsammans med er. 

Med hjälp av bibelläsning två och två kan man utforma effektiv och givande lärjungaträning. Kunskapen om Guds ord sprids till allt fler och bär frukt, överallt, till Hans ära.