Sången har varit en del av kyrkan i alla tider. Men den har tagit sig olika uttryck under tidens gång. Att sången i din lokala församling låter annorlunda än i någon annans, det spelar ingen roll, så länge det handlar om att lovprisa, förhärliga och tillbe Gud i ande och sanning.

Klicka här för att se videons manus

Om du går in i vilken kyrka som helst idag så kan du vara säker på att gudstjänsten kommer innehålla lovsånger, hymner eller psalmer. Sången har varit en del av de kristna sammankomsterna ända från början. Texten som Paulus skrev i Filipperbrevet kap. 2 – som handlar om Jesu gudomlighet, Hans mänsklighet, korset, uppståndelsen och hur alla ska bekänna Jesus som Herre) – är troligen inget Paulus hittade på själv, utan en sång som brukade sjungas bland den första generationens kristna. De första kristna sjöng alltså om hur Jesus var till i samma form som Gud, vilket även romaren Plinius den yngre, som inte var kristen, skrev i ett brev runt 110-talet. Han skrev om de kristna att “..de samlas och sjunger hymner till Kristus som till en gud”.

Under den tidiga kyrkohistorien och en lång tid därefter, sjöng man acapella i gudstjänsterna, alltså utan några musikinstrument. Under århundradenas gång byttes tyvärr ofta församlingens gemensamma sång ut mot körer och professionella sångare. Men under reformationen blev församlingssången åter en viktig del gudstjänstlivet, där vissa protestantiska rörelser välkomnade instrument in i gudstjänsten, medan andra grupper fortsatte med akapellasången.

Lovsång har tagit sig olika uttryck genom historien. Att sången i din lokala församling låter annorlunda än i någon annans spelar ingen roll, så länge det handlar om att lovprisa, förhärliga och tillbe Gud i ande och sanning!