Om Logia

Logia – En kristen röst i Sverige,  är en sida vars syfte är att förhärliga vår Herre Jesus i Sverige genom att ge biblisk undervisning i form av korta videoklipp.

Logia är ett grekiskt ord (λόγιον) som betyder yttrande, visdomsord. Logia används i Bibeln (Apg 7:38, Rom 3:2, Hebr 5:12 Pet 4:11) om det ord Gud har givit sitt folk, vilket vi ska följa.

Vår vision är att Sveriges kristna församlingar och individer ska bli utrustade till att stå upp för sin tro i en tid av sekularisering, till att ge svar på frågor från sina ateistiska, muslimska och andra icke-troende vänner, samt att växa i helgelse och överlåtelse till Gud.

Vi vill att den kristna rösten åter ska bli hörd i samhället; att alla troende ska vara ljus och salt i världen, fast grundade på den kristna tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga; att kristendom inte längre ska ses som en utdöende minoritet utan som en världsbild byggd på sanning, ständigt relevant för hela mänskligheten.

Vi vill stå upp för klassisk evangelisk tro, vilket inkluderar följande:

Hela Bibeln, både Gamla och Nya Testamentet, är Guds inspirerade, ofelbara och auktoritära ord.

Det finns en enda helig, oändligt perfekt Gud, som evigt existerar i en kärleksfull enhet av tre distinkta personer: Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Gud har skapat allt som är till och gjort människan till sin egen avbild.

Gud har uppenbarat sig i personen Jesus Kristus. Han är den enda vägen genom vilken människor kan lära känna Gud, bli frälsta från domen och få en evig gemenskap med Honom.

Jesus dog i syndares ställe och uppstod för deras rättfärdighet. Han har öppnat en väg till frälsning för alla som omvänder sig från sina synder och tror på Honom som Herre.

Frälsningen ges av nåd allena genom tro allena, med syftet att vi i gemenskap med Gud ska helgas och formas efter Hans vilja till Hans Sons avbild.

Alla människor föds med en syndanatur och, såvida de inte omvänder sig, lever i uppror mot Gud, vilket kommer resultera i evigt straff på domens dag. De som tar emot Guds frälsningsgåva får alla sina synder förlåtna och kommer få tillbringa en underbar evighet med Gud i härlighet.

Syftet med människans existens är att lära känna Gud och förhärliga och åtnjuta Honom för all evighet.

 

Vi som driver detta projekt är medlemmar i evangeliska församlingar, men i övrigt är inte Logia kopplad till någon kyrka, samfund eller annan organisation. Initiativtagare till Logia är David Johnsson.