Kristna tror att Jesus är Gud, men påstod Han någonsin det själv?

För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi den här debatten. 

Klicka här för att läsa videons manus

Manus:

I Matteus 28:17-19 läser vi: När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I denna text ser vi att…

  1. Jesus accepterade tillbedjan.
  2. Jesus påstod sig ha all makt, inte bara på jorden, utan också i himlen.
  3. Jesus jämställde sig med Fadern och Den Helige Ande genom att påstå sig ha samma Namn som dem.

Eftersom endast Gud ska tillbes och endast Gud har all makt och eftersom Jesus sade sig ha samma namn som Fadern, så påstod Jesus sig vara Gud när Han hävdade att han hade dessa privilegier.

 

I Markus 14:61-62 frågar översteprästen Jesus om Han är Messias och Jesus svarar med att säga: Jag Är. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln. Detta uttalande fick översteprästen att riva sönder sina kläder och anklaga Jesus för hädelse. Men varför? Jo, för att Jesus identifierade sig själv som Människosonen från Daniel 7:13–14. Där ser profeten Daniel en vision av en Människoson som kom bland himlens moln och åt denna Människoson ”gavs makt och ära och rike, så att alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut”. 

Det arameiska ordet som används för ”tjäna” här är Pelach som syftar på den högsta formen av religiös dyrkan som endast ska tillägnas Gud. Alltså påstod Jesus sig vara denna människoson som också är gudomlig eftersom alla människor ska tjäna, alltså tillbe Honom med den högsta formen av dyrkan. 

Inte bara det, Jesus säger också att Han skall komma på himlens moln. Om vi läser Gamla Testamentet (ex 2 Mos 14:20; Jes 19:1; Ps 68:5 m.fl.) så ser vi att uttrycket ”kommande bland himlens moln” är Guds roll, som Jesus nu påstår sig ha. Alltså identifierar Jesus sig som den domare och kung, som sitter på Guds tron, som ska komma på himlens moln och som ska tillbes med den högsta formen av dyrkan i sitt eviga rike av alla världens människor. Inte undra på att översteprästen rev sönder sina kläder och anklagade Jesus för hädelse. Jesus påstod sig vara Gud.

 

I Johannes 20:28 ser Tomas den uppståndne Jesus och säger till Honom: Min Herre och min GudJesus svarar Tomas med att säga: Du tror… Alltså bekräftade Jesus att tron på Honom som ”Herre och Gud” är en korrekt bekännelse.