Vad säger Islam om kvinnor? Här är på fem påståenden som Islam gör. Alla kommer från islams egna auktoritära och trovärdiga källor.

Klicka här för att se videons manus

Låt oss se på fem påståenden som Islam gör om kvinnor, utifrån religionens egna auktoritära och trovärdiga källor.

  1.  Islam tillåter män att ha upp till fyra fruar. Sura 4:3 av Koranen säger att en man kan ha upp till fyra fruar. Men en muslim som valde att inte lyda Koranens befallning i detta avseende var Muhammad som hade elva fruar under sitt liv.
  2. Islam tillåter män att ha sexuella relationer med kvinnor som de ”rättmätigt besitter”, dvs. slavinnor och krigsbyten, vid sidan av sina fruar. Sura 23:5-6 och 70:25-30 beskriver hur muslimer är män som håller sina begär i styr och ”inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter.”
  3. Koranen presenterar kvinnor som objekt för mäns nöjen. Koranen säger i Sura 2:223: Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar.
  4. Koranen tillåter män att slå sina fruar. Sura 4:34 innehåller instruktioner om hur en man ska tukta sina fruar om de är olydiga. Först ska mannen förmana dem, sedan låta dem sova ensamma och om detta inte hjälper ska mannen fysiskt slå dem. Det står även i en Sahih-hadith att Muhammed själv slog sin fru Aisha. (Sahih Muslim, bok 4, nr 2127)
  5. Muhammed sa att kvinnor är underlägsna män. Han sa att majoriteten av människorna i helvetet är kvinnor eftersom kvinnor är otacksamma gentemot sina män och att de brister i intelligens (Bukhari vol. 1, bok 6, nr. 301, se även Bukhari, vo. 3, bok 48, nr 826). Koranen säger i Sura 2:282: Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen – om någon av dem begår ett misstag kan då den andra påpeka det för henne. Muhammed själv kommenterade den här versen och sa att en kvinnas vittnesbörd är hälften av mannens för att hon brister i intelligens (Bukhair vol 1, bok 6, nr 301; vol 3, bok 48, nr 826).

Så, respekterar Islam kvinnor? Absolut inte! Istället kan man nog kalla Islam den mest bakåtsträvande kraften i dagens värld när det gäller kvinnors rättigheter.