Vill Gud att kristna ska vara rika, lyckliga och ha god hälsa?

Klicka här för att se videons manus

Vill Gud att kristna ska vara rika, lyckliga och ha god hälsa? Absolut! Fast inte den rikedom och lycka som finns i världen, utan den rikedom och lycka som finns i Gud. Vi som kristna borde överhuvudtaget inte ens vilja ha världens rikedomar eftersom Jesus har sagt att denna värld inte är vårt hem (Joh 17:14). Utan vi ska, som apostlarna sa, vara nöjda om vi bara har mat och kläder (1 Tim 6:6-8). Om vi eftersträvar att njuta av världslig rikedom borde vi noga reflektera över Jesu ord från Lukas 6:20–26 där Han tydligt uttrycker sitt missnöje med de som är rika i världen samtidigt som Han välsignar de fattiga.

Vi kristna ska inte heller eftersträva den lycka som kommer från världen eftersom, som Jakob skriver, världens vän är Guds fiende (Jakob 4:4) och, som Johannes skriver, om vi älskar världen har vi inte Guds kärlek i oss (1 Joh 2:15).

Hur är det då med god hälsa? Är det så att om vi bara tror tillräckligt mycket så kommer vi alltid vara friska? I så fall hade varken Jesus eller Hans apostlar någon riktig tro eftersom de alla, med undantag av Johannes, fick lida och dö. Även Paulus bad Gud flera gånger att frigöra honom från den smärta han genomgick, men Gud lät honom behålla sitt besvär (2 Kor 12:7-9). Det betyder inte att Gud inte kan hela, lika lite som att att Jesus välsignar de fattiga skulle betyda att kristna inte kan ha pengar.

Men Bibeln är tydligt med att denna värld inte är vårt hem. Vi är inte här enbart för att njuta och ha det bra, vi är här för att arbeta hårt för Guds rike, för att ära Jesu Namn och växa i helgelse. Allt detta innebär att vi måste växa i självförnekelse, i att offra av det vi har till andra som har mindre; och även att lida. (Fil 1:29) Och allt detta gör vi med glädje eftersom vi har det mest underbara och värdefulla som finns – Jesus. Han är vår skatt, vår livs mening, vår glädje, vår lycka, vår rikedom och hela vårt liv.

Därför kan vi säga med Paulus: Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus (Filip 3:8).