Är vi frälsta av tro eller gärningar? Paulus verkar skriva att man blir frälst genom tro. Men vad har då de goda gärningarna för roll i frälsningen?

Klicka här för att se videons manus

I Efesierbrevet 2:4–9 läser vi:

”Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. ”

Så vi är frälsta av endast nåd? Absolut! Det stod ju tydligt i texten. Och fortsättningen på texten låter så här: ”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” Gud har alltså skänkt oss sin överväldigande nåd för att vi ska leva ett liv i goda gärningar. Att vara fräst enligt Bibeln är att bli pånyttfött till ett nytt liv där man får Guds Helige Ande, lever för Gud och älskar andra. Jesus friköpte oss med sitt blod för att vi ska…

  • Vandra i ljuset (1 Joh 1:7).
  • Vara heliga (1 Pet 1:16).
  • Göra goda gärningar (Ef 2:10).
  • Leva med Gud i Den Helige Anden (Gal 5:22-25)
  • Lyda Gud (Joh 14:15).
  • Älska varandra (Rom 12:10).
  • Ära Gud (2 Kor 3:18).

Är vi frälsta av nåd? Absolut! Jesus kom till oss enbart av nåd och Han gav oss sitt liv enbart av nåd och nu kan vi bli Guds barn enbart av nåd. Vi har alltså inget att berömma oss själva för och istället bör vi prisa Gud i all evighet för Hans frälsning. Men att vara frälst innebär att reflektera vem Gud är, leva med Honom och för Honom. Frälsning innebär alltså ett liv av goda gärningar i kärlek till Gud och vår nästa. Den som lever ett liv som inte demonstrerar Den här kärleken har förmodligen inte tagit emot Guds nåd till frälsning och måste omvända sig från sina synder och ge sitt liv till Jesus.