Vad var det egentligen som hände där i tredje kapitlet av 1:a Mosebok? Vad fick det för konsekvenser? Och framför allt, vad är lösningen?

Klicka här för att läsa videons manus

I 1:a Moseboken 3:1-6 står det så här: 

Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?” Kvinnan svarade ormen: ”Vi får äta av frukten från träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” Då sade ormen till kvinnan: ”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.” Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt.

I den här texten ser vi hur synden kommer in i världen genom att Guds ordning av auktoritet vänds. Egentligen borde Gud ha främsta auktoriteten, sedan människan och sist skapelsen. Fast i texten ser vi det omvända – ormen, som är en del av skapelsen, kommer först, sedan människan och sist Gud.

Sedan fortsätter syndafallet med ifrågasättande av Guds ord. Satan frågar: Har Gud verkligen sagt så? Med detta får Satan människan att tvivla på Guds godhet, att Gud vill människors bästa. Han får människan att tänka på alla restriktioner Gud har satt upp och bortse från Guds välsignelser.

Därefter får han människan att tvivla på Guds dom genom att säga till Eva ”Ni ska visst inte dö”. Lösningen som Satan erbjuder är att människan ska frigöra sig från Gud och bli sin egen gud. Adam och Eva förlitar sig mer på sina egna tankar och känslor än Guds ord och därför låter de sig luras av Satan. De äter av frukten för att bli sina egna gudar. Att människan betraktar sig som sin egen gud medför att synden kommer in i världen med hemska konsekvenser som följd.

Alltså, roten till synden är ifrågasättande av Guds auktoritet, Hans ord, Hans godhet, Hans dom och Hans position som Herren över våra liv. Den enda lösningen till detta är evangeliet. Alltså, att människan vänder sig från att betrakta sig som sin egen gud och underordnar sig Jesus som den ende sanne Guden.