Tag: kyrkan

Katolicism & Protestantism – Auktoritet

Det här är den första videon i en serie om skillnaderna mellan den romersk-katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dessa skillnader beror på att de har olika åsikter om vad som ska vara den kristna trons högsta auktoritet.
Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på auktoritet kan läsa Katolska kyrkans katekes, bl.a. 75-95, 2032-2037, eller lyssna på det här föredraget. För protestanters syn, se den här videon.
 

Läs mer