Tag: luther

Lovsång genom historien

Sången har varit en del av kyrkan i alla tider. Men den har tagit sig olika uttryck under tidens gång. Att sången i din lokala församling låter annorlunda än i någon annans, det spelar ingen roll, så länge det handlar om att lovprisa, förhärliga och tillbe Gud i ande och sanning.

Läs mer

Den Protestantiska Reformationen

I år firar vi 500-jubileet av den protestantiska reformationen. Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Luther började sprida sina 95 teser.
För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi den här föreläsningen.
 
Vi är medvetna om att historiker är oense om huruvida Luther verkligen spikade upp teserna den 31 oktober, samt att Luther ännu inte trodde på rättfärdiggörelse genom tro då teserna skrevs. Vi ber om ursäkt om videon ger upphov till missförstånd.

Läs mer