Tag: reformationen

Lovsång genom historien

Sången har varit en del av kyrkan i alla tider. Men den har tagit sig olika uttryck under tidens gång. Att sången i din lokala församling låter annorlunda än i någon annans, det spelar ingen roll, så länge det handlar om att lovprisa, förhärliga och tillbe Gud i ande och sanning.

Läs mer

Katolicism & Protestantism – Påven

Det här är den tredje delen i vår serie om skillnaderna mellan katolicism och protestantism. Den här gången tittar vi på vad katoliker och protestanter tror angående påven.
Den som vill veta mer om katolicism och protestantism kan lyssna på föreläsningarna i den här spellistan.
 
 

Läs mer

Katolicism & Protestantism – Frälsning

Den romersk katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan har olika åsikter om hur människor blir frälsta, hur de får ta del av Guds nåd. Det här är en grundläggande introduktion till ämnet.
Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på frälsning kan se den här föreläsningen. För protestanters syn, se den här.

Läs mer

Katolicism & Protestantism – Auktoritet

Det här är den första videon i en serie om skillnaderna mellan den romersk-katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan. Dessa skillnader beror på att de har olika åsikter om vad som ska vara den kristna trons högsta auktoritet.
Den som vill veta mer om katolska kyrkans syn på auktoritet kan läsa Katolska kyrkans katekes, bl.a. 75-95, 2032-2037, eller lyssna på det här föredraget. För protestanters syn, se den här videon.
 

Läs mer

Den Protestantiska Reformationen

I år firar vi 500-jubileet av den protestantiska reformationen. Den 31 oktober 2017 är det 500 år sedan Luther började sprida sina 95 teser.
För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderar vi den här föreläsningen.
 
Vi är medvetna om att historiker är oense om huruvida Luther verkligen spikade upp teserna den 31 oktober, samt att Luther ännu inte trodde på rättfärdiggörelse genom tro då teserna skrevs. Vi ber om ursäkt om videon ger upphov till missförstånd.

Läs mer